Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 2, pp 36–36 | Cite as

191 NA Vernietiging Beslissing Op Bezwaar Moet Opnieuw Advies Aan CVZ Gevraagd Worden

Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

De Rechtbank Middelburg wees op 2 september 2008, onder nummer 07/1253, vonnis in een geschil over een indicatie voor activerende begeleiding. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) had nadat de rechtbank de beslissing op bezwaar had vernietigd een nieuwe beslissing op bezwaar genomen waarin de gevraagde activerende begeleiding op basis van een andere afwijzingsgrond werd afgewezen. Dit was op grond van artikel 7:11 Awb (Algemene wet bestuursrecht) toelaatbaar. Het CIZ had deze beslissing niet voorgelegd voor advies aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ), onder verwijzing naar een uitspraak van Rechtbank Amsterdam en omdat in de praktijk nooit een nieuw advies aan CVZ wordt gevraagd in dezelfde zaak.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations