Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 1, pp 16–16 | Cite as

4 Zorgprofessionals:Management In De Gezondheidszorg Schiet Tekort

Article
  • 35 Downloads

Gebrek aan tijd blijkt een van de pijnpunten voor de zorgprofessionals. Gemiddeld besteden zij 24 procent van hun tijd aan management. Slechts een kwart van de respondenten zegt voldoende tijd beschikbaar te hebben om alle managementtaken naar behoren uit te voeren. Bij sommigen gaat het tijdgebrek ten koste van minder belangrijke zorgtaken (31%) of zelfs belangrijke zorgtaken (7%).

Bijna twee derde (63%) van de respondenten vindt dat management in de gezondheidszorg anders is dan in het bedrijfsleven of bij de overheid. Het voornaamste verschil zit hem volgens de professionals in het gegeven dat het niet om dingen, maar om patiënten gaat. Twee derde van de respondenten vindt dan ook dat de ideale zorgmanager zélf een zorgprofessional is. De zorgprofessionals zijn niet echt tevreden over hun eigen managementkwaliteiten. Gemiddeld geeft men zichzelf een 6,5. Apothekers geven zichzelf het hoogste cijfer (7,1), fysiotherapeuten het laagste (6,3). Veertien procent vindt de kwaliteit van zorgmanagement in algemene zin ronduit slecht. Volgens bijna een derde ligt die kwaliteit op de grens van voldoende en onvoldoende.

Managementcursus

Ruim negentig procent van de respondenten is van mening dat onderwijs, instructie en het opdoen van praktijkervaring op het gebied van management in de gezondheidszorg te weinig aandacht krijgen binnen de reguliere opleidingsprogramma’s. Iets meer dan de helft van de respondenten heeft dan ook een managementcursus gevolgd bij de eigen beroepsorganisatie (54%), VVAA (26%) of reguliere opleidingsinstituten (20%). 75 procent van de zorgprofessionals blijkt behoefte te hebben aan kennisuitwisseling, met collega’s binnen de zorg (83%) of buiten de zorg (17%).

De drie belangrijkste managementtaken in de zorgsector zijn volgens de respondenten kwaliteitsmanagement, personeelsmanagement en financieel management. De laatste twee taken worden eveneens als het moeilijkst bestempeld. ‘Beleid en strategie’ vindt men het leukste om te doen.

Bron: Arts & Auto, 11 november 2008

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Personalised recommendations