Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 102–102 | Cite as

1427 Geen Verbod Op Roken In Auto Met Kinderen

Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Minister Klink wil geen verbod op roken in de auto in de aanwezigheid van kinderen. Dit schrijft de minister aan de Kamer in reactie op een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de schadelijke effecten van meeroken op de gezondheid van kinderen. Het RIVM had speciaal aandacht besteed aan het meeroken in de auto.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations