Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 99–100 | Cite as

1423 Niet-Reanimerenpenning Gelijk Aan Wilsverklaring

► Euthanasie
  • 29 Downloads

Samenvatting

De niet-reanimerenpenning van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft dezelfde rechtskracht als een schriftelijke wilsverklaring. Dat zegt staatssecretaris Bussemaker in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations