Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 80–81 | Cite as

1394 Groot Tekort Aan Darmspecialisten

► Beroepen

Samenvatting

Ziekenhuizen hebben een groot tekort aan specialisten voor maag-, darm- en leverziekten (mdl). Daardoor krijgen patiënten niet de goede behandeling. ‘Wachttijden lopen erg sterk op’, aldus voorzitter Ernst Kuipers van de Nederlandse Vereniging van mdl-artsen NVMDL. ‘Het is aannemelijk dat dit levens kost.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations