Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 65–65 | Cite as

1368 Lucht In Operatiekamers Vaak Onder De Maat

Article

Samenvatting

Veel Nederlandse ziekenhuizen hebben geen beheersplan voor de luchtbehandeling in operatiekamers. Dat bleek tijdens een congres van de Nederlandse Vereniging Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations