Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 53–54 | Cite as

1352 VWS Neemt Maatregelen Om Functioneren Cak Te Verbeteren

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Staatssecretaris Bussemaker neemt maatregelen om de problemen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat er vooruitgang wordt geboekt in de werkwijze van het CAK, maar dat er nog altijd sprake is van problemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations