Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 30–31 | Cite as

1312 In Hoger Beroep Kan Niet Van Het Oordeel Dat Een Bepaalde Behandeling Een Verstrekking Is In De Zin Van De Zfw Worden Teruggekomen

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Centrale Raad van Beroep deed op 29 april 2008, onder nummer nr. 06/5576 ZFW, uitspraak in een geschil tussen een verzekerde en diens zorgverzekeraar (als ziekenfonds) over de weigering de kosten van een laparoscopische duodenal switchoperatie te vergoeden, omdat het in de kring der beroepsgenoten geen gebruikelijke behandeling is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations