Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 10, pp 26–26 | Cite as

1304 Weer Ruim Negenhonderd Meldingen Binnen Bij Meldpunt Herindicatie

► Indicatiestelling
  • 21 Downloads

Samenvatting

Begin dit jaar is het Meldpunt (her)indicatie geopend om te peilen hoe de (her)indicatiestellingen voor huishoudelijke verzorging verlopen. Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten bezig om ruim 300.000 mensen van een nieuwe indicatie huishoudelijke verzorging te voorzien. Dit proces leidt in veel gevallen tot onvrede: inmiddels zijn 912 meldingen binnengekomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations