Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 88–89 | Cite as

1282 Opname HPV-Vaccin In Vaccinatieprogramma Te Vroeg

Article

Samenvatting

Landelijke invoering van een vaccin tegen baarmoederhalskanker in het Rijksvaccinatieprogramma per 1 september 2009 voor alle meisjes van twaalf jaar is te vroeg. Volgens onderzoekers en artsen van het Erasmus Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen en het Nederlands Kanker Instituut is eerst onderzoek nodig naar het effect van het vaccin bij twaalfjarigen. Zij publiceerden hun argumenten op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde .

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations