Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 83–83 | Cite as

1274 Landelijke Koepel Cliëntenraden Doet Het Goed

Patiëntenbeleid/Medezeggenschap
  • 4 Downloads

Samenvatting

De cliëntenraden van onder meer verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Over de bejegening zijn ze onverdeeld positief, de belangenbehartiging kan nog beter.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations