Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 78–79 | Cite as

1265 Stagefonds Zorg Van Start

Article

Samenvatting

Het stagefonds in de zorg is onlangs van start gegaan. Zorginstellingen die in het studiejaar 2007-2008 stageplaatsen hebben geboden, komen daarmee in aanmerking voor een vergoeding van het ministerie van VWS.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations