Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 71–71 | Cite as

1252 Innovatie Medische Technologie Blijft Achter

Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

De innovatie in de medische sector blijft in Nederland achter. Oorzaak is de kloof tussen de ontwikkeling van kennis en toepassing ervan. Dit concluderen onderzoekers van de Rotterdam School of Management.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations