Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 68–68 | Cite as

1248 Betere Nazorg Voor Patiënten

Kwaliteitsbeleid/Algemeen

Samenvatting

De partijen binnen het veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ hebben in overleg met patiëntenorganisaties de (na)zorg van patiënten bij schade na medisch handelen toegevoegd aan het programma. Patiëntenparticipatie en (na)zorg worden opgenomen in de afspraken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations