Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 66–66 | Cite as

1246 Mediq Apotheken Mag In Bepaalde Gevallen Uitsluitend Preferente Geneesmiddelen Leveren

Jurisprudentie
  • 3 Downloads

Samenvatting

De zorgverzekeraars VGZ, IZZ, Trias, Univé Zorgverkeringen en Univé Zorg hebben voor 33 werkzame stoffen bepaalde geneesmiddelen als preferent aangewezen. Mediq Apotheken moet op grond van de met deze zorgverzekeraars gesloten zorgovereenkomst uitsluitend de preferente geneesmiddelen afleveren aan de patient. Alleen als een arts heeft aangegeven dat een ander geneesmiddel medisch noodzakelijk is, wordt daarop een uitzondering gemaakt. Zo luidt de uitspraak van de Rechtbank Utrecht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations