Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 57–57 | Cite as

1233 Ruim Zesduizend Matches In Verwijsindex Risicojongeren

Article

Samenvatting

Tien maanden na de start van de eerste proeftuin van de landelijke verwijsindex zijn de hulpverleners van meer dan zesduizend jeugdigen met elkaar in contact gebracht. Jongeren krijgen hierdoor beter afgestemde hulp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations