Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 49–49 | Cite as

1221 Vng Bekijkt Voorstellen Nadeelgemeenten WMO

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Als er onrechtvaardige financiële nadelen voor gemeenten zijn als gevolg van de verdeelsleutel voor de Wmo-gelden (Wet maatschappelijke ondersteuning), moeten deze worden weggenomen. Dit standpunt heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nog steeds. Daarom bekijkt de VNG het voorstel van de 22 gemeenten die nadeel ondervinden van de in 2007 ingevoerde verdeelsleutel met extra belangstelling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations