Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 45–45 | Cite as

1214 AGIS Investeert Tweehonderd Miljoen Euro In Zorginnovaties

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraar Agis investeert de komende jaren tweehonderd miljoen euro in zorginnovaties. Via dochterbedrijf Agis Participaties wil de zorgverzekeraar vernieuwende initiatieven in de zorg stimuleren en financieel mogelijk maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations