Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 37–37 | Cite as

1201 Zorginkoopprocedure Zorgkantoor

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam wees op 15 mei 2008, onder nummer 393640 / KG ZA 08-534 P/LW, vonnis in een geschil tussen een zorginstelling en het zorgkantoor over de zorginkoopprocedure.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations