Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 34–34 | Cite as

1194 Eigen Bijdrage Voor Revalidatiebehandeling In Verpleeghuis In Aansluiting Op Ziekenhuisverblijf

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De sector bestuursrecht van de Rechtbank Maastricht wees op 15 april 2008, onder nummer AWB 07/1210 AWBZ, vonnis is een geschil tussen eiseres en het zorgkantoor. De vraag was aan de orde of eiseres terecht een eigen bijdrage was opgelegd voor de haar geboden zorg in het verpleeghuis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations