Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 27–27 | Cite as

1183 Reactie LHV: Mooie Ambities

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Voorzitter Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is het eens met de ambities van het ministerie van VWS, zoals zorg dicht bij huis, preventie, aandacht voor innovatie, kwaliteit en veiligheid. ‘Maar het is onbegrijpelijk dat er geen geld voor wordt vrijgemaakt. De ogen van de minister zijn groter dan zijn maag.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations