Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 26–27 | Cite as

1181 Reactie KNMG: Te Veel Regulering En Minder Aandacht Voor Preventie Dan Beloofd

Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

In 2006 is met de nieuwe Zorgverzekeringswet een zekere mate van marktwerking ingevoerd, maar deze begroting staat vol reguleringsmaatregelen om (eventuele) ongewenste effecten daarvan te beteugelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations