Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 144–151 | Cite as

1164 Overzicht Van Kamerstukken

Stand Van Zaken Wetgeving
  • 15 Downloads

Samenvatting

Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. Kamerstukken II 2007/2008: verslag algemeen overleg op 3 juni 2008 (150); verslag algemeen overleg op 4 juni 2008 (151); brief van de minister met het verslag van de Raad WSBVC van 9 juni 2008 (152).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations