Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 143–143 | Cite as

1162 Afgebroken

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

De voorgenomen fusie tussen gehandicaptenzorginstellingen De Hartekamp Groep en Het Raamwerk in Kennemerland gaat niet door.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations