Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 139–139 | Cite as

1158 ONVZ: Tienduizend Euro Voor Beste Zorgidee

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraar ONVZ daagt iedereen uit om mee te denken over verbetering van de zorg, op het gebied van kwaliteit, productiviteit of toegankelijkheid. Het beste idee wordt beloond met een vrij besteedbaar bedrag van tienduizend euro.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations