Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 138–138 | Cite as

1156 Rookverbod Biedt Horeca Kans Op 800.000 Extra Klanten

Article

Samenvatting

Een vijfde van de Nederlanders met astma of COPD (chronic obstructive pulmonary disease ofwel chronische obstructieve longaandoening) zegt na invoering van het rookverbod vaker naar het café of restaurant te gaan. Ook gezonde niet-rokers zullen meer gaan, rokers zeggen minder te gaan. Al met al maakt de horeca kans op 800.000 extra klanten na 1 juli.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations