Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 129–130 | Cite as

1148 Medisch Beroepsgeheim Psychiaters Onder Vuur

Jurisprudentie
  • 15 Downloads

Samenvatting

Na artsen moeten nu ook psychiaters vrezen voor vrijgave van medische gegevens. De rechtbank in Dordrecht heeft bepaald dat familie van een man die zelfmoord pleegde, het rapport van zijn behandelaar mag inzien. Minister Klink van Volksgezondheid bekijkt of hij vrijgave wettelijk gezien nog kan tegenhouden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations