Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 89–90 | Cite as

1090 NPCF: Onnodige Paniek Door Thuiszorg

Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Volgens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zaaien enkele thuiszorginstellingen onnodig paniek, over de ruggen van hun patiënten. De NPCF noemt het onaanvaardbaar dat acute cliënten worden geweigerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations