Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 78–78 | Cite as

1074 VNG:Wetswijziging Wmo Vergroot Personeelstekort In Thuiszorg

Maatschappelijke Ondersteuning
  • 7 Downloads

Samenvatting

Door de wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal de vraag naar alfahulpen afnemen. Veel van deze freelancers moeten besluiten of ze in dienst treden bij een thuiszorgorganisatie, maar daar lijkt weinig animo voor. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations