Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 76–77 | Cite as

1072 ZN: Schaf Regeling Ao/Ic Niet Af Tijdens Invoering Prestatiebekostiging

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Voor een zorgvuldige overgang naar meer vrije prijsvorming moeten snel oplossingen worden gevonden voor problemen die zorgverzekeraars ondervinden met de huidige administratieve organisatie van de prestatiebekostiging via diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations