Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 75–75 | Cite as

1070 UMCG Krijgt 7,3 Miljoen Euro Subsidie Voor Onderzoek Naar Biomaterialen

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgt 7,3 miljoen subsidie van de Stichting BioMedical Materials voor verder onderzoek naar implantaten die van biomaterialen worden gemaakt. Het subsidiebedrag is toegekend aan biomedicus prof.dr.ir. Henk Busscher, projectleider van een onderzoek naar de verbetering van de coatings die voor implantaten van biomaterialen worden gebruikt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations