Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 74–74 | Cite as

1068 Rechter Stelt Ketenapotheken In Het Ongelijk

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

In het kort geding tussen de koepel van ketenapotheken (ASKA) en de verzekeraars heeft de rechter de eis afgewezen om de aanbestedingsprocedure rond het preferentiebeleid ongeldig te verklaren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations