Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 68–69 | Cite as

1064 CZ: Voordeel Lagere Medicijnprijs Moet Naar Verzekerde

Premies
  • 1 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraar CZ (Tilburg) denkt dat de premies van de gezamenlijke zorgverzekeraars jaarlijks met ruim 330 miljoen euro beperkt kunnen worden nu de prijzen voor een aantal medicijnen fors zijn gedaald.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations