Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 67–67 | Cite as

1060 ONVZ Verliest Koppositie

Article

Samenvatting

ONVZ, vorig jaar nog nummer één in het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van zorgverzekeraars, moet nu genoegen nemen met de zesde plek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations