Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 63–63 | Cite as

1052 Koppelverkoop Beperkt Keuzevrijheid Zorgverzekeringen

Article

Samenvatting

Diverse verzekeraars hanteren extra hoge tarieven voor wie alleen een aanvullende zorgverzekering afsluit. In een aantal gevallen is de premie zelfs het dubbele, zo constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Jaarmonitor Zorgverzekeringen. Om welke verzekeraars het gaat, wordt niet vermeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations