Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 59–60 | Cite as

1046 NZA Berekent Actuele Zzp-Prijzen

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de ZZP-opgaven (zorgzwaartepakketten) opnieuw in kaart gebracht. Na elke budgetronde geeft de NZa inzicht in de nieuw berekende ZZP-prijzen. Door wijzigingen in de ZZP’s zijn de prijzen nog niet definitief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations