Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 56–56 | Cite as

1041 Zorgkantoren Krijgen 25 Miljoen Extra

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Staatssecretaris Bussemaker vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het ‘herverdelingsbudget’ van 25 miljoen euro in juli te verdelen over de zorgkantoren. Met de Tweede Kamer had de staatssecretaris afgesproken dat ze dit bedrag achter de hand zou houden om eventuele knelpunten in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) op te lossen. Door dit geld nu aan te wenden kunnen zorgkantoren de indicatieontwikkeling goed opvangen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations