Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 41–42 | Cite as

1018 NZA: Meer Beweging Nodig Op Zorgmarkten

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Voor een goed functionerend zorgstelsel is concurrentie op kwaliteit noodzakelijk. Verzekerden hebben nu nog te weinig informatie om zorgverzekeringen te kiezen op basis van kwaliteit. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations