Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 36–37 | Cite as

1013 Stijging Zorgkosten Door Vergrijzing Valt Mee

Article
  • 40 Downloads

Samenvatting

De zorgkosten voor mensen lopen op naarmate ze ouder worden. Vooral in het laatste levensjaar maken mensen veel kosten voor zorg. Hoewel steeds meer mensen oud worden, nemen de zorgkosten niet evenredig toe. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de levensverwachting toeneemt, met name bij mannen. Enerzijds betekent dit een uitstel van de hoge kosten in het laatste levensjaar. Anderzijds blijven echtparen hierdoor langer bij elkaar waardoor zij minder beroep doen op formele zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations