Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 35–35 | Cite as

1011 Ontslaggolf Onder Zorgbestuurders

Algemeen
  • 1 Downloads

Samenvatting

In de top van de zorgwereld is een ontslaggolf gaande. Alleen al in de eerste helft van dit jaar zijn meer bestuurders van zorginstellingen ontslagen dan in 2007. De ontslaggolf is sectorbreed, maar de piek zit bij de thuiszorginstellingen. Daar is aan complete raden van bestuur de wacht aangezegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations