Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 156–156 | Cite as

1007 Kennis Gebundeld (Indicatiegeschillen)

► Literatuur/Media
  • 4 Downloads

Samenvatting

Bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is de zevende geactualiseerde versie van de map Kennis gebundeld: kennis over indicatiegeschillen verschenen. Deze map is samengesteld voor deskundigen die regelmatig te maken hebben met het stellen van indicaties in de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) en de handeling van indicatiegeschillen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations