Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 131–132 | Cite as

983 Mensgebonden Wetenschappelijk Onderzoek:Wat Is ‘Risicoloos’?

Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek Met Mensen
  • 7 Downloads

Samenvatting

Staatssecretaris Bussemaker van VWS constateert dat de regeling in de Embryowet voor wetenschappelijk onderzoek met foetussen belemmerend is voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek. In het wetsvoorstel ter wijziging van de Embryowet zal daarom ruimte komen voor risicoloos wetenschappelijk onderzoek met foetussen. Het is alleen nog de vraag hoe zij ‘risicoloos’ zal definiëren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations