Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 124–124 | Cite as

973 Tuchtcollege Wijst Klacht Tegen Wijchense Huisarts AF

► Tuchtrecht En Aansprakelijkheid
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle heeft een klacht tegen een huisarts uit Wijchen afgewezen. De ouders van een destijds vier maanden oude baby meenden dat de arts als waarnemer in 2006 een hersenvliesontsteking bij hun zoontje over het hoofd had gezien, waardoor een onnodige vertraging van twee dagen in de behandeling was ontstaan. Het tuchtcollege oordeelde echter dat de arts voldoende onderzoek heeft gedaan en geen alarmsignalen heeft genegeerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations