Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 112–112 | Cite as

954 IGZ Ziet Verbeteringen In Verpleeghuiszorg

► Beroepen
  • 5 Downloads

Samenvatting

De beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters, NVVA, is verheugd over de kwaliteitsslag die in de verpleeghuiszorg is gemaakt en pleit voor financiële steun om het kwaliteitsbeleid structureel vorm te kunnen geven. In het door de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) gepubliceerde rapport Verpleeghuiszorg op de goede weg wordt geconstateerd dat steeds vaker verantwoorde zorg wordt geleverd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations