Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 111–111 | Cite as

952 Medici Betreuren Vertraagde Besluitvorming PGD

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Artsenfederatie KNMG en het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) pleiten voor een snelle besluitvorming over de verruiming van preimplantatie genetische diagnostiek (PGD). De twee partijen willen voorkomen dat patiënten de dupe worden van de discussie die in de Tweede Kamer wordt gevoerd over het onderwerp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations