Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 96–97 | Cite as

931 Convenant Voor Zzp’ers In De Thuiszorg Per 2009

Article

Samenvatting

Op 1 januari 2009 treedt een convenant in werking dat duidelijkheid moet bieden aan zelfstandigen in de thuiszorg. Vanaf die datum hoeven zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in die branche geen VAR-verklaring (Verklaring arbeidsrelatie) meer aan te vragen. Dit heeft minister Bos van Financiën laten weten aan de Tweede Kamer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations