Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 95–95 | Cite as

929 Minister Cramer: Ziekenhuis Wordt Geen ‘Gevoelige Bestemming’

Bouw En Organisatie
  • 3 Downloads

Samenvatting

Anders dan de Gezondheidsraad voorstelt zullen in de nieuwe algemene maatregel van bestuur luchtkwaliteitseisen ziekenhuizen en woningen niet gelden als ‘gevoelige bestemmingen’ in zones langs rijkswegen en provinciale wegen. In voorkomende gevallen is het aan gemeenten om een beslissing te nemen. Minister Cramer van Milieu heeft dit aan de Eerste en de Tweede Kamer geschreven. Nog te bouwen scholen, kinderopvangcentra, verzorgingshuizen en verpleeghuizen gelden wél als ‘gevoelige bestemmingen’ die niet te dicht bij wegen mogen worden gebouwd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations