Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 92–94 | Cite as

927 Prijzenslag Generieke Geneesmiddelen

► Genees- En Hulpmiddelen
  • 3 Downloads

Samenvatting

Als gevolg van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars is een ware prijzenslag ontketend onder generieke geneesmiddelenleveranciers. Per 1 juni 2008 dalen de prijzen van de belangrijkste generieke geneesmiddelen met gemiddeld 85 procent. In enkele gevallen worden de prijzen zelfs met meer dan negentig procent verlaagd. Per saldo leiden de prijsverlagingen van juni tot een kostenverlaging van 355 miljoen euro op jaarbasis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations