Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 89–89 | Cite as

921 Samenwerken In Zorgadviesteams Werkt

Article
  • 21 Downloads

Samenvatting

Door slim samenwerken kunnen de zorgadviesteams (ZAT) beter en effectiever werken. Dit blijkt uit de resultaten van het programma Intensivering Kwaliteit Zorg- en adviesteams (IKZ). De ministeries voor Jeugd en Gezin en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteerden de resultaten op de conferentie ‘Onderwijs en zorg: kwaliteit zat!’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations