Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 82–83 | Cite as

914 Nieuwe Regeling Chronisch Zieken En Gehandicapten

► Gehandicaptenzorg
  • 10 Downloads

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2009 vervalt de huidige tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven (TBU). In plaats daarvan komt het kabinet met een nieuwe regeling die meer is toegespitst op chronisch zieken en gehandicapten. Momenteel maakt slechts de helft van deze groep gebruik van de aftrekpost buitengewone uitgaven. Met de nieuwe regeling, die bestaat uit drie onderdelen, gaat het kabinet het nietgebruik onder chronisch zieken en gehandicapten terugdringen. Andere groepen ondervinden nadelen van de nieuwe regeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations